Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2023-05-11

Om barnreumaregistret

Det Svenska Barnreumaregistret är ett nationellt kvalitetsregister som startades 2009. Huvudsyfte är att följa alla barn med barnreumatiska sjukdomar i Sverige.

I registret för vi in data om hur sjukdomen yttrar sig hos patienten, vilka mediciner som ges, samsjuklighet, hälsa, funktion och livskvalitet. Genom att regelbundet registrera dessa uppgifter kan vi på gruppnivå följa vårdens effekter och bieffekter på kort och på lång sikt.

Registret innehåller dessutom en patientöversikt som illustrerar den enskilda patientens vårdförlopp på ett schematiskt sätt. Översikten medför att vårdgivaren enkelt kan överblicka patientens sjukdomsförlopp och använda som stöd vid beslut om behandling. Patienten kan själv vid registrering i patientportalen följa patientöversikten och därmed få en bättre kännedom om sin sjukdom. Patientöversikten bör användas som underlag för diskussion i mötet mellan vårdgivare och patienten.